Logo
Danes je DOMOV 100 LET DRUŠTVA OSNOVNI PODATKI KONTAKT  
Zveza športnih društev Slovan
Zveza športnih društev Slovan
Gortanova 21
1000 Ljubljana
Predsednik: Janko Kramžar
telefon: 01/524-11-05
e-pošta: info@kd-slovan.si
internet: www.slovan.si
TRR: 0201 2001 3408 178
Davčna št.: 21997438
Matična št.: 5141559
 

Športno društvo Slovan je bilo uradno ustanovljeno 25.02.1974. Ustanovitelji ŠD Slovan so bili klubi in društva, ki so takrat že delovali v Športnem parku Kodeljevo. Prvi predsednik društva je postal Zdravko Rakušček, tedanji direktor Saturnusa. ŠD Slovan je bilo leta 1980 uradno preimenovano v Zvezo športnih društev Slovan, predsedovanje pa je prevzel Jože Borštner.

V vseh teh letih delovanja Zveze je profesionalno funkcijo sekretarja opravljal Marjan Rožanc, ki je pustil na Slovanu ogromen pečat. Leta 1986 je bil za predsednika ZŠD Slovan izvoljen Vlado Zlobko, za sekretarja pa je bil imenovan Alojz Mavrič, ki je leta 2002 postal tudi direktor ZŠD Slovan. Leta 1998 je bil za predsednika Zveze izvoljen Boštjan Dodič, od leta 2011 do konca leta 2014 je bil predsednik ZŠD Slovan Alojz Mavrič. V začetku leta 2015 pa je funkcijo predsednika prevzel Janko Kramžar.

Z letom 2008 preidejo vsi športni objekti na Slovanu, ki so v lasti MOL, v upravljanje Javnega zavoda Tivoli. S tem tudi zaposleni na Slovanu preidejo v delovno skupnost Zavoda. ZŠD Slovan od takrat dalje ne razpolaga več z objekti, temveč opravlja le še povezovalno in servisno funkcijo med klubi in društvi, ki delujejo v okviru ZŠD Slovan.

Z letom 2008 je postal novi sekretar ZŠD Slovan Andrej Jeras. Po njegovi tragični izgubi, pa je mesto sekretarja ZŠD Slovan prevzel Janez Maher.

 
Oblikovanje in realizacija: SOFT